3.9.2022 - Extrém maratón Oščadnica

Prejsť na obsah
26. august 2023
ORGANIZÁTOR:
Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta 745, 023, 01 Oščadnica
Mail: extremmaratonoscadnica@gmail.com
Tel.: +421 915 279 383
Technické zabezpečenie: Klub Turistov Oščadnica, OZ Outdoor Point

TERMÍN KONANIA:
Sobota, 26. august 2023

MIESTO KONANIA:
Oščadnica, Slovenská republika

ČASOVÝ LIMIT:
Časový limit pre disciplínu maratón je 6 hodín. Účastníci, ktorí sa budú nachádzať na trati po uplynutí tohto limitu znášajú na vlastné nebezpečie všetky riziká s tým spojené.

ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE:
Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Uzatvorenie príslušného poistenia (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na rozhodnutí účastníka podujatia. Organizátor odporúča mať uzatvorené poistenie. V prípade, že účastník nemá uzatvorené poistenie, prípadné náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na účastníka.
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou účastníkov na podujatí. Je na zodpovednosti účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa EXTRÉM MARATÓNU OŠČADNICA. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Bežci sú povinní mať so sebou plne nabitý mobilný telefón, nepremokavú bundu, prípadne tričko na prezlečenie. Doporučujeme poistenie na hory pre prípad HZS. (stačí na jeden deň, dá sa aj v ráno v sobotu zaslať SMS na číslo 6655. (SMS cestovné poistenie na hory a do zahraničia | Union.sk)

SPÔSOB A PODMIENKY REGISTRÁCIE:
Jediným spôsobom Registrácie na podujatie je registrácia vopred a to forme Online registrácie (https://forms.gle/hW4XeD66jWwZJFUZ9), ktorý je prístupný na webovej stránke Organizátora www.extremmaraton.sk
Súčasťou online registrácie na webovej stránke je aj uhradenie účastníckeho poplatku (ďalej len „štartovné“). Zaplatené štartovné Organizátor nevracia.
Štartovné:
Pri registrácií a uhradení štartovného do:
30.06.2023 – 12 EUR
31.07.2023 – 15 EUR
Od 01.08.2023 – 20 EUR
Účet na úhradu štartovného: OZ Outdoor Point - SK58 0900 0000 0051 7521 8522 - GIBASKBX

ČO ZAHŔŇA A NAČO JE POUŽITÉ ŠTARTOVNÉ:
Účastnícky poplatok vo forme štartovného je primárne využitý na krytie časti nákladov spojených s celkovou prípravou a organizáciou podujatia. Okrem toho poskytne organizátor účastníkov aj nasledovné materiálne vybavenie, služby:
Účastnícke tričko, služba úschovne osobných vecí, možnosť využitia spŕch občerstvenie na trati (na každom cca 8 km), občerstvenie v cieli, záverečné spoločné posedenie (after párty).

POPIS TRATE:
Diaľkový horský beh malebnou prírodou v kysuckej obci Oščadnici po vyznačených turistických chodníkoch, prevažne po horských hrebeňoch s krásnymi výhľadmi až na najvyšší vrch Kysúc – Veľkú Raču (1236 m n. m.). Trať vedie po oboch stranách obce Oščadnica, ktorá je počas celého behu v údolí.
Trať EXTRÉM MARATÓNU OŠČADNICA meria 42 195m, povrch trate je asfaltová cesta (15%), štrková cesta, lesné chodníky, nespevnené cesty,  výškový rozdiel je 1750m.
Štart EXTRÉM MARATÓN OŠČADNICA je pri Kysuckej galérií v Oščadnici, následne beh pokračuje po označených turistických chodníkoch na Horelickú Kykuľu, Javorské, Beskydok, Lieskovú, Švancari, Moravské, Kykuľu, ďalej po štátnej hranici smerom na Veľkú Raču (najvyšší bod trate 1236 m n.m.), ku Chatám na Veľkej Rači, pokračuje cez Úpratiská, Kalinový vrch s Vyhliadkovou vežou,  k betonárke pod Oščadnicou (najnižší bod trasy 407 m n. m.)  a následne po „Zelenej ceste – časť cyklotrasy C-005“ (asfalt) na Námestie M. Bernáta v Oščadnici, kde je na Námestí M. Bernáta cieľ pri fontáne.

PREZENTÁCIA:
Prezentácia bežcov bude v sobotu 26.08.2023 vo vestibule ZŠ Oščadnica – Ústredie v čase od 07.00 do 8.30 hod.. Čas je potrebné dodržať, keďže štart a cieľ EXTRÉM MARATÓNU OŠČADNICA nie je na tom istom mieste. Pod školou sa nachádza parkovisko, kde je možné zaparkovať autá. Osobné veci je možné ponechať v autách, prípadne v ZŠ, kde bude po behu možnosť sa osprchovať. Po behu bude v Penzióne pri Trojičke (nachádza sa cca 400m od cieľa behu) spoločné stretnutie, posedenie pri dobrom jedle, zhodnotenie zážitkového behu – EXTRÉM MARATÓNU OŠČADNICA 2023.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe, propozíciách a ostatných podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.
Návrat na obsah